Statystyki serwera dla mail

Prezentowany okres: May 2019
Wygenerowano 01-cze-2019 07:52 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: May 2019
Całkowita liczba wywołań 108662
Całkowita liczba plików 77482
Wszystkie Strony 107640
Wszystkie Wizyty 24968
Total kB Files 592191
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 12337
Całkowita liczba unikalnych URLi 99
Całkowita liczba unikalnych odnośników 320
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 396
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 146 7536
Wywołań dziennie 3505 11465
Plików dziennie 2499 9824
Stron dziennie 3472 11434
Wizyt dziennie 805 1674
kB Files per Day 19103 34538
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 77482
Code 206 - Częściowa zawartość 20
Code 301 - Przeniesiono na stałe 11
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 101
Code 304 - Niezmodyfikowany 277
Code 400 - Błędne żądanie 36
Code 404 - Nie znaleziono 30272
Code 405 - Nieuznawana metoda 171
Code 408 - Czas zapytania minął 203
Code 501 - Niezaimplementowane 89

Raport Dzienny -  May 2019

Dzienne statystyki - May 2019
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 2817 2,59% 513 0,66% 2785 2,59% 144 0,58% 76 0,62% 24000 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
2 1628 1,50% 460 0,59% 1602 1,49% 122 0,49% 78 0,63% 15722 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
3 699 0,64% 417 0,54% 685 0,64% 95 0,38% 79 0,64% 5398 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
4 1469 1,35% 431 0,56% 1447 1,34% 105 0,42% 66 0,53% 9965 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
5 2369 2,18% 472 0,61% 2340 2,17% 137 0,55% 92 0,75% 12940 2,19% 0 33,33% 0 3,33%
6 2696 2,48% 1139 1,47% 2668 2,48% 404 1,62% 369 2,99% 9656 1,63% 0 33,33% 0 3,33%
7 2807 2,58% 2689 3,47% 2783 2,59% 1004 4,02% 875 7,09% 14778 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
8 3113 2,86% 2872 3,71% 3041 2,83% 1003 4,02% 878 7,12% 16538 2,79% 0 33,33% 0 3,33%
9 2920 2,69% 2665 3,44% 2901 2,70% 993 3,98% 839 6,80% 21564 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
10 3365 3,10% 2740 3,54% 3321 3,09% 1001 4,01% 855 6,93% 17808 3,01% 0 0,00% 0 0,00%
11 3168 2,92% 2700 3,48% 3150 2,93% 984 3,94% 835 6,77% 21083 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
12 3679 3,39% 2693 3,48% 3643 3,38% 997 3,99% 825 6,69% 18504 3,12% 0 0,00% 0 3,33%
13 3414 3,14% 2768 3,57% 3377 3,14% 1042 4,17% 867 7,03% 17429 2,94% 0 0,00% 0 3,33%
14 3430 3,16% 2805 3,62% 3393 3,15% 1101 4,41% 931 7,55% 21693 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
15 3495 3,22% 2751 3,55% 3468 3,22% 1047 4,19% 885 7,17% 18466 3,12% 0 0,00% 0 3,33%
16 2899 2,67% 2805 3,62% 2841 2,64% 1069 4,28% 904 7,33% 20722 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
17 2981 2,74% 2729 3,52% 2955 2,75% 1039 4,16% 866 7,02% 19366 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
18 3409 3,14% 2746 3,54% 3383 3,14% 1016 4,07% 847 6,87% 22243 3,76% 0 0,00% 0 3,33%
19 11465 10,55% 9824 12,68% 11434 10,62% 1674 6,70% 1479 11,99% 34538 5,83% 0 0,00% 0 6,67%
20 4120 3,79% 2742 3,54% 4086 3,80% 994 3,98% 817 6,62% 22105 3,73% 0 0,00% 0 6,67%
21 3400 3,13% 2694 3,48% 3366 3,13% 924 3,70% 762 6,18% 17910 3,02% 0 0,00% 0 3,33%
22 2688 2,47% 2653 3,42% 2665 2,48% 925 3,70% 772 6,26% 21398 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
23 3273 3,01% 2611 3,37% 3249 3,02% 879 3,52% 732 5,93% 20232 3,42% 0 0,00% 0 3,33%
24 4293 3,95% 2615 3,37% 4247 3,95% 858 3,44% 710 5,76% 21738 3,67% 0 0,00% 0 10,00%
25 3675 3,38% 2572 3,32% 3659 3,40% 833 3,34% 684 5,54% 18122 3,06% 0 0,00% 0 3,33%
26 3424 3,15% 2595 3,35% 3401 3,16% 837 3,35% 672 5,45% 20101 3,39% 0 0,00% 0 3,33%
27 5260 4,84% 2629 3,39% 5222 4,85% 851 3,41% 681 5,52% 22836 3,86% 0 0,00% 0 10,00%
28 5446 5,01% 2713 3,50% 5379 5,00% 807 3,23% 663 5,37% 22903 3,87% 0 0,00% 0 13,33%
29 3739 3,44% 2496 3,22% 3685 3,42% 779 3,12% 663 5,37% 20731 3,50% 0 0,00% 0 6,67%
30 4383 4,03% 2528 3,26% 4345 4,04% 696 2,79% 578 4,69% 21164 3,57% 0 0,00% 0 6,67%
31 3138 2,89% 2415 3,12% 3119 2,90% 669 2,68% 541 4,39% 20537 3,47% 0 0,00% 0 3,33%

Raport Godzinowy -  May 2019

Godzinowe statystyki - May 2019
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 356 11061 10,18% 324 10052 12,97% 355 11027 10,24% 1361 42187 7,12% 0 0 0,00% 0 0 3,33%
1 149 4637 4,27% 94 2920 3,77% 147 4577 4,25% 778 24117 4,07% 0 0 0,00% 0 0 6,67%
2 123 3834 3,53% 93 2886 3,72% 122 3796 3,53% 710 22009 3,72% 0 0 0,00% 0 0 3,33%
3 140 4366 4,02% 92 2865 3,70% 139 4313 4,01% 681 21106 3,56% 0 0 0,00% 0 0 6,67%
4 172 5362 4,93% 92 2866 3,70% 171 5311 4,93% 837 25945 4,38% 0 0 33,33% 0 0 10,00%
5 122 3809 3,51% 92 2867 3,70% 121 3777 3,51% 698 21652 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 237 7356 6,77% 93 2889 3,73% 234 7270 6,75% 843 26140 4,41% 0 0 33,33% 0 0 20,00%
7 98 3048 2,81% 92 2872 3,71% 97 3016 2,80% 762 23630 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 138 4308 3,96% 93 2905 3,75% 137 4268 3,97% 777 24077 4,07% 0 0 0,00% 0 0 6,67%
9 140 4354 4,01% 94 2917 3,76% 138 4299 3,99% 811 25129 4,24% 0 0 0,00% 0 0 3,33%
10 146 4539 4,18% 94 2941 3,80% 145 4497 4,18% 841 26084 4,40% 0 0 0,00% 0 0 10,00%
11 108 3361 3,09% 93 2904 3,75% 107 3342 3,10% 812 25185 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 152 4736 4,36% 95 2949 3,81% 151 4683 4,35% 783 24262 4,10% 0 0 0,00% 0 0 3,33%
13 97 3020 2,78% 95 2967 3,83% 96 2994 2,78% 848 26297 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 130 4040 3,72% 94 2922 3,77% 129 4003 3,72% 747 23164 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 101 3141 2,89% 92 2858 3,69% 100 3114 2,89% 663 20540 3,47% 0 0 0,00% 0 0 3,33%
16 156 4866 4,48% 93 2900 3,74% 155 4809 4,47% 836 25913 4,38% 0 0 0,00% 0 0 6,67%
17 138 4301 3,96% 97 3014 3,89% 136 4235 3,93% 761 23601 3,99% 0 0 0,00% 0 0 3,33%
18 130 4054 3,73% 96 2978 3,84% 129 4019 3,73% 895 27734 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 137 4247 3,91% 96 2977 3,84% 135 4205 3,91% 696 21589 3,65% 0 0 0,00% 0 0 3,33%
20 119 3712 3,42% 97 3007 3,88% 118 3678 3,42% 637 19735 3,33% 0 0 0,00% 0 0 3,33%
21 116 3625 3,34% 95 2967 3,83% 116 3597 3,34% 630 19545 3,30% 0 0 0,00% 0 0 3,33%
22 100 3104 2,86% 98 3046 3,93% 99 3080 2,86% 864 26793 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 186 5781 5,32% 97 3013 3,89% 184 5730 5,32% 831 25756 4,35% 0 0 33,33% 0 0 3,33%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 99 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 64533 59,39% 57073 9,64% 0 0,00% 0 0,00% /
2 7470 6,87% 15824 2,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 1529 1,41% 94400 15,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201608.html
4 1023 0,94% 163511 27,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
5 578 0,53% 90030 15,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
6 530 0,49% 83860 14,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201808.html
7 281 0,26% 1252 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webmail/src/right_main.php
8 174 0,16% 26034 4,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201806.html
9 132 0,12% 95 0,02% 0 0,00% 0 0,00% http://lamp.klodzko.pl/
10 132 0,12% 96 0,02% 0 0,00% 0 0,00% http://mail.wifi.klodzko.pl/
11 129 0,12% 216 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webmail/src/left_main.php
12 125 0,12% 16443 2,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
13 108 0,10% 15823 2,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201807.html
14 72 0,07% 53 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
15 59 0,05% 195 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webmail/src/read_body.php
16 57 0,05% 43 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com/
17 55 0,05% 8066 1,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
18 54 0,05% 41 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://www.ip.cn/
19 53 0,05% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://boxun.com/
20 52 0,05% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wujieliulan.com/
21 51 0,05% 273 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /ispconfig/
22 51 0,05% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://123.125.114.144/
23 50 0,05% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
24 49 0,05% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.minghui.org/
25 24 0,02% 46 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webmail/src/login.php
26 18 0,02% 53 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webmail/src/compose.php
27 16 0,01% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webmail/src/webmail.php
28 13 0,01% 134 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
29 13 0,01% 129 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201812.html
30 10 0,01% 98 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 99 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 1023 0,94% 163511 27,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
2 1529 1,41% 94400 15,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201608.html
3 578 0,53% 90030 15,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
4 530 0,49% 83860 14,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201808.html
5 64533 59,39% 57073 9,64% 0 0,00% 0 0,00% /
6 174 0,16% 26034 4,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201806.html
7 125 0,12% 16443 2,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
8 7470 6,87% 15824 2,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
9 108 0,10% 15823 2,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201807.html
10 55 0,05% 8066 1,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 68 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 64533 59,39% 20770 84,17% /
2 1023 0,94% 740 3,00% /webalizer/usage_201903.html
3 7470 6,87% 710 2,88% /webalizer/
4 1529 1,41% 514 2,08% /webalizer/usage_201608.html
5 578 0,53% 439 1,78% /webalizer/usage_201902.html
6 530 0,49% 380 1,54% /webalizer/usage_201808.html
7 174 0,16% 167 0,68% /webalizer/usage_201806.html
8 132 0,12% 132 0,53% http://mail.wifi.klodzko.pl/
9 132 0,12% 131 0,53% http://lamp.klodzko.pl/
10 125 0,12% 114 0,46% /webalizer/usage_201904.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 19 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 64533 59,39% 2620 55,85% /
2 1023 0,94% 641 13,66% /webalizer/usage_201903.html
3 1529 1,41% 477 10,17% /webalizer/usage_201608.html
4 578 0,53% 352 7,50% /webalizer/usage_201902.html
5 530 0,49% 344 7,33% /webalizer/usage_201808.html
6 174 0,16% 96 2,05% /webalizer/usage_201806.html
7 125 0,12% 54 1,15% /webalizer/usage_201904.html
8 108 0,10% 51 1,09% /webalizer/usage_201807.html
9 7470 6,87% 19 0,41% /webalizer/
10 132 0,12% 13 0,28% http://mail.wifi.klodzko.pl/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 12337 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 34185 31,46% 34185 44,12% 25131 4,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.188.210.3
2 8927 8,22% 8927 11,52% 14951 2,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
3 863 0,79% 863 1,11% 53333 9,01% 0 0,00% 0 0,00% 288 1,15% 46.164.165.82
4 680 0,63% 4 0,01% 356 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 111.231.102.194
5 680 0,63% 4 0,01% 356 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 118.24.95.141
6 680 0,63% 4 0,01% 356 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 203.157.7.71
7 680 0,63% 4 0,01% 356 0,06% 0 0,00% 0 3,33% 1 0,00% 212.237.49.211
8 680 0,63% 4 0,01% 356 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 61.19.71.117
9 679 0,62% 4 0,01% 355 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 111.230.233.223
10 679 0,62% 4 0,01% 355 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 129.204.140.4
11 679 0,62% 4 0,01% 355 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 200.68.45.178
12 678 0,62% 4 0,01% 355 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 218.95.182.143
13 677 0,62% 4 0,01% 354 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 111.230.178.57
14 677 0,62% 4 0,01% 354 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 181.206.77.3
15 659 0,61% 659 0,85% 40997 6,92% 0 0,00% 0 0,00% 221 0,89% 5.1.15.212
16 642 0,59% 4 0,01% 336 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 132.232.79.163
17 642 0,59% 4 0,01% 336 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 134.175.59.118
18 642 0,59% 4 0,01% 336 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 154.8.210.102
19 641 0,59% 3 0,00% 334 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 122.112.216.55
20 641 0,59% 4 0,01% 335 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 122.114.31.104
21 640 0,59% 4 0,01% 335 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 210.209.87.134
22 635 0,58% 4 0,01% 332 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 187.147.254.162
23 635 0,58% 4 0,01% 332 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 202.162.19.114
24 634 0,58% 4 0,01% 332 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 62.234.133.201
25 614 0,57% 3 0,00% 320 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 139.159.187.160
26 611 0,56% 4 0,01% 320 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 148.70.68.20
27 596 0,55% 4 0,01% 312 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 132.232.105.140
28 593 0,55% 4 0,01% 311 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 62.57.255.150
29 592 0,54% 4 0,01% 310 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 125.74.8.236
30 585 0,54% 4 0,01% 306 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 193.112.73.100

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 12337 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 423 0,39% 423 0,55% 68006 11,48% 0 0,00% 0 0,00% 315 1,26% 5.188.210.58
2 415 0,38% 415 0,54% 66720 11,27% 0 0,00% 0 0,00% 307 1,23% 5.188.210.61
3 390 0,36% 390 0,50% 62697 10,59% 0 0,00% 0 0,00% 279 1,12% 5.188.210.56
4 361 0,33% 361 0,47% 58045 9,80% 0 0,00% 0 0,00% 258 1,03% 5.188.210.242
5 358 0,33% 358 0,46% 57561 9,72% 0 0,00% 0 0,00% 254 1,02% 5.188.210.36
6 863 0,79% 863 1,11% 53333 9,01% 0 0,00% 0 0,00% 288 1,15% 46.164.165.82
7 659 0,61% 659 0,85% 40997 6,92% 0 0,00% 0 0,00% 221 0,89% 5.1.15.212
8 34185 31,46% 34185 44,12% 25131 4,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.188.210.3
9 8927 8,22% 8927 11,52% 14951 2,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
10 83 0,08% 83 0,11% 13288 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 82 0,33% 5.188.210.28

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 320 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 42561 39,17% - (Direct Request)
2 34199 31,47% http://albuteroli.com/
3 2048 1,88% http://valtrexcost.com/
4 2013 1,85% http://lisinopril40.com/
5 1966 1,81% http://amoxicillin500.com/
6 1951 1,80% http://albendazoletablets.com/
7 1937 1,78% http://lasix100.com/
8 1926 1,77% http://doxycycline1.com/
9 1913 1,76% http://prednisolone40.com/
10 1896 1,74% http://bupropionsr.com/
11 1895 1,74% http://tadalafil2.com/
12 1865 1,72% http://albuterol100.com/
13 524 0,48% http://mail.wifi.klodzko.pl/webalizer/usage_201903.html
14 513 0,47% http://mail.wifi.klodzko.pl/webalizer/usage_201902.html
15 492 0,45% http://mail.wifi.klodzko.pl/webalizer/usage_201808.html
16 489 0,45% http://lamp.klodzko.pl/webalizer/usage_201903.html
17 230 0,21% http://lamp.klodzko.pl/webmail/src/left_main.php
18 145 0,13% http://lamp.klodzko.pl/webmail/src/right_main.php
19 113 0,10% https://www.baidu.com
20 110 0,10% https://vegascasinoslots.ooo
21 109 0,10% https://doubledowncasino.us.org
22 109 0,10% https://play-slots-online.ooo
23 109 0,10% https://vegas-casino-slots.ooo
24 108 0,10% https://888casino.us.org
25 108 0,10% https://cboilsite.com
26 108 0,10% https://slot.us.org
27 108 0,10% https://vegasslotsonline.ooo
28 107 0,10% https://realmoney.us.org
29 106 0,10% https://buycbdoillegal.com
30 106 0,10% https://casinoonlinegames.us.org

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 396 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 14238 13,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
2 8927 8,22% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
3 7770 7,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
4 7728 7,11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
5 7440 6,85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 7359 6,77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Safari/605.1.15
7 6835 6,29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.1.2 Safari/603.3.8
8 4896 4,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
9 4879 4,49% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
10 2126 1,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36
11 1845 1,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.105 Safari/537.36
12 1649 1,52% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
13 1607 1,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
14 1557 1,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
15 1412 1,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.91 Safari/537.36

Usage by Location for May 2019

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 131 Total Locations
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Location
1 61325 56,44% 54927 70,89% 524962 88,65% 0 0,00% 0 0,00% Nieznany
2 11281 10,38% 8120 10,48% 24514 4,14% 0 0,00% 0 0,00% Stany Zjednoczone
3 9732 8,96% 1514 1,95% 5775 0,98% 0 0,00% 0 0,00% Chiny
4 4519 4,16% 514 0,66% 3242 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Wielka Brytania
5 2113 1,94% 760 0,98% 1481 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Tajlandia
6 2000 1,84% 1984 2,56% 3658 0,62% 0 0,00% 0 0,00% Rosja
7 1353 1,25% 166 0,21% 767 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Meksyk
8 1200 1,10% 46 0,06% 641 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Chile
9 1081 0,99% 141 0,18% 642 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Holandia
10 858 0,79% 544 0,70% 1772 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Polska
11 793 0,73% 157 0,20% 528 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
12 786 0,72% 26 0,03% 427 0,07% 0 0,00% 0 3,33% Dania
13 749 0,69% 749 0,97% 742 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Indonezja
14 718 0,66% 87 0,11% 396 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Malezja
15 703 0,65% 114 0,15% 421 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Hiszpania
16 668 0,61% 132 0,17% 453 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Tajwan
17 654 0,60% 650 0,84% 834 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Brazylia
18 584 0,54% 558 0,72% 613 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Indie
19 535 0,49% 356 0,46% 632 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
20 475 0,44% 473 0,61% 10671 1,80% 0 0,00% 0 0,00% Ukraina
21 474 0,44% 402 0,52% 2536 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Niemcy
22 424 0,39% 291 0,38% 613 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Turcja
23 353 0,32% 127 0,16% 289 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Francja
24 353 0,32% 271 0,35% 442 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Korea Południowa
25 345 0,32% 244 0,31% 247 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Iran
26 234 0,22% 16 0,02% 118 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Szwajcaria
27 206 0,19% 152 0,20% 401 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Austria
28 189 0,17% 189 0,24% 149 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Bangladesz
29 169 0,16% 169 0,22% 379 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Rumunia
30 168 0,15% 83 0,11% 102 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Grecja


Generated by Webalizer Version 2.01